Verenigingsbeker 2019-2020

I.v.m. Corona zijn slechts 3 toernooien gespeeld. Daarom wordt de verenigingsbeker dit jaar niet uitgereikt.

De wisselbeker voor de verenigingsprijs van de recreanten wordt bepaald aan de hand van de behaalde punten in alle toernooien verdeeld over het gehele seizoen.

De toernooien die meetellen voor deze prijs zijn:

  • Openingstoernooi Seta
  • Kersttoernooi Armada
  • Toernooi Fortus
  • Dubbeltoernooi Veta
  • Afsluitingstoernooi Armada
  • Er kunnen hier nog toernooien aan toegevoegd worden

Voor het bepalen van de stand worden alle gewonnen games per persoon geteld. Het totaal wordt dan gedeeld door het aantal spelers van een vereniging, met een minimum van 3.

Tussenstand